مدیریت کیفیت

تیم کنترل کیفیت خمیرمایه خوزستان در حال تلاش شبانه روزی در راستای دستیابی به کیفیتی جهانی و شناسایی ارزشهای رقابتی است که رضایت کامل مشتریان را فراهم می نماید.

این تیم بطور مستمر در حال نمونه برداری و آزمون کلیه مواد اولیه، مراحل تولید و محصولات نهایی می باشد.

شرکت خمیرمایه خوزستان به منظور تایید روشهای آزمون و نتایج بدست آمده و مقایسه های بین آزمایشگاهی، سالهاست که به عضویت انستیتو تحقیقات VH برلین درآمده و ماهانه نمونه هایی از محصولات و مواد اولیه خود را به این مرکز در کشور آلمان ارسال میکند.

این انستیتو یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی دنیاست که تحقیقات تخصصی در زمینه مخمر نان انجام می دهد و سالانه سمینارهای آموزشی از آخرین نتایج تحقیقات خود به تولیدکنندگان ارائه می نماید.

 

غ7130777911
HACCP
BS EN ISO 9001:2015
سلام لطفا ثبت نام کنید

سلام لطفا وارد شوید