نظر خواهي از عوامل فروش

فروشنده گرامي با سلام ؛ ضمن تشكر از حسن انتخاب شما خواهشمند است با تكميل و ارسال اين پرسشنامه ما را در ارتقاء‌ كيفيت محصولات خمیرمایه خوزستان و نحوه ارائه خدمات ياري فرمائيد . قبلاً‌ از همكاري صميمانه شما سپاسگزاریم .

نام و نام خانوادگی :(Required)
آدرس دقيق فروشگاه و يا سازمان فروش :(Required)
تاریخ خرید :
1- نحوه وزمان تحويل محصولات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1-2- نظر شما در مورد شكل ظاهري بسته بندي چيست ؟
2-2-نظر شما در مورد اطلاعات ظاهري بسته بندي چيست ؟
3-2-نظر شما در مورد استحكام ظاهري بسته بندي چيست ؟
3- به نظر شما كدام يك از وزنهاي زير جهت توزيع و مصرف مناسب تر است ؟
4- به نظر شما تناسب قيمت و كيفيت محصولات اين شركت چگونه است ؟
5- تبليغات ما در چه حد در فروش شما موثر بوده است ؟
از منظر شما، ميزان فروش محصولات اين شركت در صنف نان فانتزي (حجیم) نسبت به رقبا چگونه است ؟
از منظر شما، ميزان فروش محصولات اين شركت در صنف نانهای سنتي نسبت به رقبا چگونه است ؟
( به بهترين انتقاد و يا پيشنهاد رسيده بر حسب مورد جایزه اهدا مي گردد.)

کد فرم:C21-F-01/01

سلام لطفا ثبت نام کنید

سلام لطفا وارد شوید