7-1-min
1-3-600x600 (1)-min
2-3-min
4-2-min
3-3-min
7-1-min
1-3-600x600 (1)-min
2-3-min
4-2-min
3-3-min
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

خمیرمایه وکیوم ۵۰۰ گرمی دزمایه

۵/۵
  • عمومی ترین و مطلوبترین بسته بندی وکیوم از نگاه بازار.
  • بسته بندی: بسته وکیوم ۵۰۰گرمی × ۲۰
  • زمان ماندگاری و شرایط نگهداری(Storage & Shelf life): 24ماه از تاریخ تولید، در مکان خشک و خنک.