بوی بد خمیرمایه شما را آزار …

 • 2023/10/01
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 7 بازدید
 • تهیه پیراشکی با خمیرمایه

  طرز تهیه پیراشکی فوری با خمیرمایه …

 • 2023/09/28
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 9 بازدید
 • خمیر پیتزا با خمیرمایه یک نوع …

 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 4 بازدید
 • خمیر مایه در ایران از چه …

 • 2023/09/25
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 10 بازدید
 • تهیه زولبیا با خمیرمایه فوری

  طرز تهیه زولبیا با خمیر مایه …

 • 2023/09/19
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 9 بازدید
 • تهیه نان خانگی با خمیرمایه

  تهیه نان خانگی با خمیرمایه از …

 • 2023/09/17
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 24 بازدید
 • استفاده از خمیرمایه در نانوایی ها

  خمیرمایه نانوایی نامی متداول برای یک …

 • 2023/09/13
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 35 بازدید
 • مخمرنان

  حتما نام مخمر نان را بارها …

 • 2023/09/08
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 25 بازدید
 • خمیرمایه

  سالم بودن خمیر مایه و تشخیص …

 • 2023/08/29
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 47 بازدید
 • مخمرنان

  فرایند تولید خمیرمایه چگونه است؟ آیا …

 • 2023/08/25
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 52 بازدید