1-min
2-min
3-min
4-min
1-min
2-min
3-min
4-min
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

خمیرمایه وکیوم ۵ کیلویی

۵/۵
  • خمیرمایه فله با بسته بندی وکیوم؛ اقتصادی و با زمان ماندگاری بالا.
  • بسته بندی: بسته وکیوم ۵کیلویی × ۲
  • زمان ماندگاری و شرایط نگهداری(Storage & Shelf life): 24ماه از تاریخ تولید، در مکان خشک و خنک.