3-5-min
1-5-min
2-5-min
3-5-min
1-5-min
2-5-min
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

خمیرمایه کیسه ۱۰ کیلویی

۵/۵
  • خمیرمایه در بسته بندی فله؛ با امکان حمل و نقل و نگهداری آسان، برای عرضه به نانوایی ها و خریداران بازار داخلی
  • مقدار مصرف:
    نانهای سنتی و تخت: از ۰.۲ تا ۰.۵ درصد نسبت به وزن آرد و بسته به زمان استراحت خمیر، حجم خمیر، مقدار نمک و شکر مصرفی و دمای محیط.
    نانهای حجیم و نیمه حجیم: از ۰.۵ تا ۱ درصد وزن آرد؛ با توجه به متغییرهای فوق
    نانهای شیرین: از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد وزن آرد؛ بسته به متغییرها و سبک کار و سلیقه نانوا
  • بسته بندی: کیسه ۱۰کیلویی × ۱
  • زمان ماندگاری و شرایط نگهداری(Storage & Shelf life): 6ماه از تاریخ تولید، در مکان خشک و خنک.