بایگانی‌های دزمایه - شرکت خمیر مایه خوزستان
خمیرمایه وکیوم 6 کیلویی دزمایه

Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم 4 کیلویی دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه ساشه 80 گرمی دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم 70 گرمی دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم 100 گرمی دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
 • ارسال شده توسط admin
 • 2 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم 9 کیلویی دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم 450 گرم دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم 500 گرمی(دزمایه)

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم ۵ کیلویی دزمایه

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
 • ارسال شده توسط admin
 • 0 بازدید
 • خمیرمایه وکیوم ۱۰ کیلویی(دزمایه)

  Share on facebook Share on whatsapp …

 • ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
 • ارسال شده توسط admin
 • 1 بازدید