خمیر پیتزا با خمیرمایه یک نوع …

 • 2023/09/28
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 4 بازدید
 • استفاده از خمیرمایه در نانوایی ها

  خمیرمایه نانوایی نامی متداول برای یک …

 • 2023/09/13
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 35 بازدید
 • مخمرنان

  حتما نام مخمر نان را بارها …

 • 2023/09/08
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 25 بازدید
 • مخمرنان

  فرایند تولید خمیرمایه چگونه است؟ آیا …

 • 2023/08/25
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 52 بازدید