خمیر مایه در ایران از چه …

 • 2023/09/25
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 10 بازدید
 • تهیه زولبیا با خمیرمایه فوری

  طرز تهیه زولبیا با خمیر مایه …

 • 2023/09/19
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 9 بازدید
 • استفاده از خمیرمایه در نانوایی ها

  خمیرمایه نانوایی نامی متداول برای یک …

 • 2023/09/13
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 35 بازدید
 • مخمرنان

  حتما نام مخمر نان را بارها …

 • 2023/09/08
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 24 بازدید
 • مخمرنان

  فرایند تولید خمیرمایه چگونه است؟ آیا …

 • 2023/08/25
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 52 بازدید
 • خرید خمیرمایه

  ‌خمیرمایه یا مخمر نان و خمیر، …

 • 2023/08/23
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 42 بازدید
 • برای تغییر این متن بر روی …

 • 2021/12/10
 • ارسال شده توسط admin
 • 186 بازدید